نزاع خیابانی و چاقوکشی

مولف:
افشین طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
نزاع خیابانی و چاقوکشی عنوان کتابی است از افشین طباطبایی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زورگیری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از افشین طباطبایی، کتاب‌های قاب عکس کامل(افراز)، خشونت های اجتماعی(افراز)، تعرض به زنان(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان
موضوعات کتاب
زورگیری