نزاع خیابانی و چاقوکشی

مولف:
افشین طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
نزاع خیابانی و چاقوکشی عنوان کتابی است از افشین طباطبایی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زورگیری است. از افشین طباطبایی، کتاب‌های قاب عکس کامل(افراز)، خشونت های اجتماعی(افراز)، تعرض به زنان(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان
موضوعات کتاب
زورگیری