فرهنگ معاصر فارسی کوچک

گروه مولفان:
غلامحسین صدری افشار (نویسنده) | نسرین حکمی (نویسنده) | نسترن حکمی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر فارسی کوچک عنوان کتابی است از غلامحسین صدری افشار که توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین صدری افشار، کتاب‌های قانون های خلاقیت(کتاب آمه)، فرهنگ مشاغل سنتی(آگه)، معماری ایران(دات)، فرهنگ زبانزدهای فارسی(مازیار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان