جبر -جلد 3 (مدول و نمایش گروه)

مولف:
محمد رضا درفشه (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
جبر -جلد3 (مدول و نمایش گروه) عنوان کتابی است از محمد رضا درفشه که در 446 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا درفشه، کتاب‌های آشنایی با تناظر گالوا(مرکز نشر دانشگاهی)، جبر(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، جبر(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.