ماشینهای افزار -جلد 1

گروه مولفان:
اورویل لاسکو (نویسنده) | کلاید نلسون (نویسنده) | هرولد ویلیام پورتر (نویسنده) | ابراهیم صادقی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
ماشینهای افزار -جلد1 عنوان کتابی است از اورویل لاسکو با ترجمه‌ی ابراهیم صادقی که در 544 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Machine shop operations and set ups. موضوع اصلی این کتاب ماشین های افزار است. از اورویل لاسکو، کتاب ماشینهای افزار(دانشگاه علم و صنعت ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.