سیستم های صف -جلد 2 (مدل های صف)

گروه مولفان:
سید محمد رضا ایروانی (نویسنده) | ابراهیم تیموری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
سیستم های صف -جلد2 (مدل های صف) عنوان کتابی است از ابراهیم تیموری که در 548 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه صف ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم تیموری، کتاب‌های تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار(سخن)، سیستم های شناسایی و ردیابی خودکار در مدیریت زنجیره تامین(دانشگاه علم و صنعت ایران)، اندازه گیری عملکرد کسب و کار(دانشگاه علم و صنعت ایران)، یکپارچگی و افزایش بهره وری در لجستیک و زنجیره تامین(دانشگاه امام حسین (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان
موضوعات کتاب
نظریه صف ها