تراتسفورماتورهای جریان حفاظتی

گروه مولفان:
سید محمد شهرتاش (نویسنده) | مصطفی سرلک (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
تراتسفورماتورهای جریان حفاظتی عنوان کتابی است از سید محمد شهرتاش که در 100 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مبدل های جریان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
مبدل های جریان