رابطه ی آب، خاک و گیاه

مولف:
امین علیزاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد

درباره کتاب:
رابطه ی آب، خاک و گیاه عنوان کتابی است از امین علیزاده که در 728 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیاه و آب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امین علیزاده، کتاب‌های اقلیم و هواشناسی کشاورزی(دانشگاه امام رضا (ع))، تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی(دانشگاهی کیان)، رابطه آب و خاک و گیاه(دانشگاه امام رضا (ع))، فیزیک خاک(دانشگاه امام رضا (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان