فراوری گیاهان علوفه ای

مولف:
محمدجعفر بحرانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شیراز

درباره کتاب:
فراوری گیاهان علوفه ای عنوان کتابی است از محمدجعفر بحرانی که در 172 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شیراز در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوفه است. از محمدجعفر بحرانی، کتاب مقدمه ای بر مرتع و مرتعداری(آییژ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.