غشاء ها و فرآیندهای غشایی

مولف:
سیاوش مدائنی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه رازی (کرمانشاه)

درباره کتاب:
غشاء ها و فرآیندهای غشایی عنوان کتابی است از سیاوش مدائنی که در 226 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه) در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غشای یاخته ای است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان
موضوعات کتاب
غشای یاخته ای