مدارهای میکروالکترونیک -جلد 1

گروه مولفان:
عادل صدرا (نویسنده) | کنت کارلس اسمیت (نویسنده) | منوچهر احمدوند (مترجم) | عمادالدین فاطمی زاده (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
مدارهای میکروالکترونیک -جلد1 عنوان کتابی است از عادل صدرا با ترجمه‌ی عمادالدین فاطمی زاده که در 524 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Microelectronic circuits، 7th ed، [2015]. موضوع اصلی این کتاب مدارهای الکترونیکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عادل صدرا، کتاب‌های مدارهای میکروالکترونیک(انتشارات خراسان)، مدارهای میکروالکترونیک(انتشارات خراسان)، مدارهای میکروالکترونیک(نص)، مدارهای میکروالکترونیک(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.