حمام های تاریخی شهر تبریز

گروه مولفان:
عطیه رشید نجفی (نویسنده) | فرامرز پارسی (نویسنده) | مجتبی حکم آبادی (نویسنده) | محمد رضا طالبی (نویسنده) | حامد احمدی نسب (نویسنده)

ناشر:
فن آذر

درباره کتاب:
حمام های تاریخی شهر تبریز عنوان کتابی است از محمد رضا طالبی که در 236 صفحه و توسط انتشارات فن آذر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تبریز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان