التوحید

گروه مولفان:
محمد رضا کریمی (نویسنده) | محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | سید هاشم حسینی طهرانی (مصحح)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
التوحید عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه که در 784 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توحید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، فضائل شیعه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.