التوحید

گروه مولفان:
محمد رضا کریمی (نویسنده) | محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | سید هاشم حسینی طهرانی (مصحح)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
التوحید عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه که در 784 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توحید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، فضائل شیعه(مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.