مجد البیان فی تفسیر القرآن

مولف:
محمدحسین بن محمدباقر اصفهانی (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
مجد البیان فی تفسیر القرآن عنوان کتابی است از محمدحسین بن محمدباقر اصفهانی که در 698 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان