مجد البیان فی تفسیر القرآن

مولف:
محمدحسین بن محمدباقر اصفهانی (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
مجد البیان فی تفسیر القرآن عنوان کتابی است از محمدحسین بن محمدباقر اصفهانی که در 698 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است.
قیمت کتاب
21,000 تومــان