الاجازه الکبیره

گروه مولفان:
سیدحسن صدر (نویسنده) | محمدمحسن آقابزرگ طهرانی (نویسنده) | محمدصادق بحرالعلوم (نویسنده) | سیدموسی شبیری زنجانی (نویسنده) | سید محمد رضا حسینی جلالی (نویسنده) | عبدالله دشتی (نویسنده)

ناشر:
مکتبه العلامه المجلسی

درباره کتاب:
الاجازه الکبیره عنوان کتابی است از سید محمد رضا حسینی جلالی که در 356 صفحه و توسط انتشارات مکتبه العلامه المجلسی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محدثان شیعه است. از سید محمد رضا حسینی جلالی، کتاب الرجال لابن الغضائری(موسسه فرهنگی دار الحدیث) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان