جشن نامه استاد عبدالمحمد آیتی

مولف:
غلامعلی حداد عادل (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
جشن نامه استاد عبدالمحمد آیتی عنوان کتابی است از غلامعلی حداد عادل که توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مترجمان ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامعلی حداد عادل، کتاب‌های با احترام(شرکت نشر کتاب هرمس)، مقالات کانتی(شرکت نشر کتاب هرمس)، احوال دل گداخته(سخن)، نظریه معرفت در فلسفه کانت(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.