مسافر گمشده

مولف:
مسلم پوروهاب (نویسنده)

ناشر:
کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
مسافر گمشده عنوان کتابی است از مسلم پوروهاب که توسط انتشارات کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسلم پوروهاب، کتاب‌های در آسمان عشق(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، آن آشنا آمد(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، پایان انتظار(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
300 تومــان