کاری که ضروری است انجام بده!

گروه مولفان:
باب نلسون (نویسنده) | منصور سجاد (مترجم) | شهروز فرهنگ بیگوند (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش

درباره کتاب:
کاری که ضروری است انجام بده! عنوان کتابی است از باب نلسون با ترجمه‌ی شهروز فرهنگ بیگوند که توسط انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Please don't Just do what tell you. .. ، c2001. موضوع اصلی این کتاب انگیزش در کار است. از باب نلسون، کتاب مدیریت به زبان آدمیزاد(هیرمند) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.