درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

مولف:
وحید بزرگی (نویسنده)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران عنوان کتابی است از وحید بزرگی که توسط انتشارات قومس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست بازرگانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید بزرگی، کتاب‌های دیدگاههای جدید در روابط بین الملل(نشر نی)، نظریه معاصر روابط بین الملل(اطلاعات)، حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.