سیرک جهانگرد [مجموعه کتاب های دادا]

مولف:
سودابه مختاری (مترجم)

ناشر:
فرهنگ مردم

درباره کتاب:
سیرک جهانگرد [مجموعه کتاب های دادا] عنوان کتابی است با ترجمه سودابه مختاری که توسط انتشارات فرهنگ مردم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.