سیرک جهانگرد [مجموعه کتاب های دادا]

مولف:
سودابه مختاری (مترجم)

ناشر:
فرهنگ مردم

درباره کتاب:
سیرک جهانگرد [مجموعه کتاب های دادا] عنوان کتابی است با ترجمه سودابه مختاری که توسط انتشارات فرهنگ مردم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است.