یک بال و دو پرنده (طفلان مسلم علیهما السلام مثل دو پرنده با بال شهادت)

مولف:
محبوبه زارع (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
یک بال و دو پرنده (طفلان مسلم علیهما السلام مثل دو پرنده با بال شهادت) عنوان کتابی است از محبوبه زارع که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محبوبه زارع، کتاب‌های با شناس نامه ها(انتشارات سوره مهر)، قانون عشق(شاملو)، آلبوم عاشورا(بوستان کتاب قم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.