ارج نامه استاد عبدالحسین حائری

مولف:
مالک شجاعی جشوقانی (نویسنده)

ناشر:
خانه کتاب ایران

درباره کتاب:
ارج نامه استاد عبدالحسین حائری عنوان کتابی است از مالک شجاعی جشوقانی که توسط انتشارات خانه کتاب ایران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتابشناسان است. از مالک شجاعی جشوقانی، کتاب درآمدی فلسفی-تاریخی به روشنگری(علم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.