اولین کتاب تصویری من

مولف:
بهمن آذری نجف آباد (نویسنده)

ناشر:
آفتاب مهتاب

درباره کتاب:
اولین کتاب تصویری من عنوان کتابی است از بهمن آذری نجف آباد که توسط انتشارات آفتاب مهتاب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب واژه آموزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن آذری نجف آباد، کتاب‌های بچه ها در باغ آقا غوله! ...(آفتاب مهتاب)، مرغ تخم طلا دیگ پر غذا(آفتاب مهتاب)، شیر درنده حریص پرخور(آفتاب مهتاب)، خروس سیگاری(آفتاب مهتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
800 تومــان
موضوعات کتاب
واژه آموزی -- مصور