صفات خدا (ترجمه مقالاتی از A companion to philosophy of religion ؛ زیر نظر فیلیپ ال. کویین، چارلز تالیافرو ؛ ترجمه رضا بخشایش ؛ تعلیقات علی شیروانی.)

گروه مولفان:
علی شیروانی (نویسنده) | رضا بخشایش (مترجم) | چارلز تالیافرو (ویراستار)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
صفات خدا (ترجمه مقالاتی از A companion to philosophy of religion ؛ زیر نظر فیلیپ ال. کویین، چارلز تالیافرو ؛ ترجمه رضا بخشایش ؛ تعلیقات علی شیروانی.) عنوان کتابی است از علی شیروانی با ترجمه‌ی رضا بخشایش که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی شیروانی، کتاب‌های ترجمه و شرح بدایه الحکمه(دارالفکر)، ترجمه و شرح بدایه الحکمه(دارالفکر)، ترجمه مبادی العربیه(دار العلم)، لمعه دمشقیه(دارالفکر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,300 تومــان
موضوعات کتاب
دین -- فلسفه