قراربعدی، پای گهواره شعرهام

مولف:
رضا کاظمی (نویسنده)

ناشر:
مهر نوروز

درباره کتاب:
قراربعدی، پای گهواره شعرهام عنوان کتابی است از رضا کاظمی که توسط انتشارات مهر نوروز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا کاظمی، کتاب‌های چتر نمی خواهد این هوا؛ تو را می خواهد(نیماژ)، فیلم و فرمالین(نشر مرکز)، کابوس های فرامدرن(نشر مرکز)، عاشقانه های جنگ(نیماژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴