مه ولوودنامه ی شه مس

مولف:
بهاءالدین شمس قریشی (نویسنده)

ناشر:
شیخی

درباره کتاب:
مه ولوودنامه ی شه مس عنوان کتابی است از بهاءالدین شمس قریشی که توسط انتشارات شیخی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کردی است.