مه ولوودنامه ی شه مس

مولف:
بهاءالدین شمس قریشی (نویسنده)

ناشر:
شیخی

درباره کتاب:
مه ولوودنامه ی شه مس عنوان کتابی است از بهاءالدین شمس قریشی که توسط انتشارات شیخی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.