مکالمه روزمره زبان کردی

مولف:
مصطفی خرم دل (نویسنده)

ناشر:
کردستان

درباره کتاب:
مکالمه روزمره زبان کردی عنوان کتابی است از مصطفی خرم دل که توسط انتشارات کردستان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی خرم دل، کتاب‌های گنجینه ی صرف و نحو عربی(آمیار)، دستور زبان و آموزش زبان کردی(آمیار)، عم و تبارک(کردستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان