الرجال لابن الغضائری

گروه مولفان:
احمدبن حسین ابن غضائری (نویسنده) | سید محمد رضا حسینی جلالی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی دار الحدیث

درباره کتاب:
الرجال لابن الغضائری عنوان کتابی است از سید محمد رضا حسینی جلالی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی دار الحدیث در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. از سید محمد رضا حسینی جلالی، کتاب الاجازه الکبیره(مکتبه العلامه المجلسی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان