جهانی شدن و تمدن ها [یک کتاب در یک مقاله/36]

گروه مولفان:
گودرز میرانی (نویسنده) | کورش بختیاری (نویسنده) | مهدی مظفری (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
جهانی شدن و تمدن ها [یک کتاب در یک مقاله/36] عنوان کتابی است از کورش بختیاری که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.