ما و جهانی شدن (پیش طرح شناخت و سیاستگذاری)

مولف:
محمد نهاوندیان (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
ما و جهانی شدن (پیش طرح شناخت و سیاستگذاری) عنوان کتابی است از محمد نهاوندیان که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان