آنا آخماتوا و مشرق زمین

مولف:
مرضیه یحیی پور (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
آنا آخماتوا و مشرق زمین عنوان کتابی است از مرضیه یحیی پور که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آخماتووا، آنا آندری یونا، ۱۸۸۸ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرضیه یحیی پور، کتاب‌های کاربرد عملی افعال حرکتی در زبان روسی(سمت)، اعداد روسی با توضیحات، جدولها، تمرینها(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.