آواورزی: کتاب خواندن

گروه مولفان:
محمد هادی محمدی (نویسنده) | حدیثه قربان (تصویرگر)

ناشر:
چیستا

درباره کتاب:
آواورزی: کتاب خواندن عنوان کتابی است از محمد هادی محمدی که توسط انتشارات چیستا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الفبای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد هادی محمدی، کتاب‌های فراز و فرود(افق)، سپیده دم اندیشه(افق)، راه نمای آواورزی(چیستا)، فارسی آموز ادبی 2(چیستا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.