آیة الکرسی مشکل گشای مشکلات

مولف:
نادر مرادی پینوندی (نویسنده)

ناشر:
الهام نور

درباره کتاب:
آیة الکرسی مشکل گشای مشکلات عنوان کتابی است از نادر مرادی پینوندی که توسط انتشارات الهام نور در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.