آیة الکرسی مشکل گشای مشکلات

مولف:
نادر مرادی پینوندی (نویسنده)

ناشر:
الهام نور

درباره کتاب:
آیة الکرسی مشکل گشای مشکلات عنوان کتابی است از نادر مرادی پینوندی که توسط انتشارات الهام نور در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است.