بالکان: بازیگران تاثیرگذار

مولف:
حسن عسگری (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

درباره کتاب:
بالکان: بازیگران تاثیرگذار عنوان کتابی است از حسن عسگری که توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ یوگسلاوی، 1991 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.