زیست شناسی سلولی و مولکولی

گروه مولفان:
سعید پیرمرادی (نویسنده) | نسرین قاسمی فخر (نویسنده) | اسماعیل محمدی پرگو (نویسنده)

ناشر:
سخنکده

درباره کتاب:
زیست شناسی سلولی و مولکولی عنوان کتابی است از سعید پیرمرادی که توسط انتشارات سخنکده در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب یاخته شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید پیرمرادی، کتاب‌های تفنن و سرگرمی های مهاجران آلمانی(نشر چشمه)، کاربرد روانکاوی(فرهنگ رسا)، خویشاوندی های اختیاری(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان