زیست شناسی سلولی و مولکولی

گروه مولفان:
سعید پیرمرادی (نویسنده) | نسرین قاسمی فخر (نویسنده) | اسماعیل محمدی پرگو (نویسنده)

ناشر:
سخنکده

درباره کتاب:
زیست شناسی سلولی و مولکولی عنوان کتابی است از سعید پیرمرادی که توسط انتشارات سخنکده در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب یاخته شناسی است. از سعید پیرمرادی، کتاب‌های تفنن و سرگرمی های مهاجران آلمانی(نشر چشمه)، کاربرد روانکاوی(فرهنگ رسا)، خویشاوندی های اختیاری(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان