فیزیک 20 (سال سوم دبیرستان)

گروه مولفان:
مصطفی عابدی پور (نویسنده) | وهب محقق (نویسنده)

ناشر:
هشت کتاب

درباره کتاب:
فیزیک 20 (سال سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از مصطفی عابدی پور که توسط انتشارات هشت کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.