کتابشناسی میرزا کوچک جنگلی

گروه مولفان:
علی خیشوند (نویسنده) | شهریار مرادی دهقی (نویسنده) | سمیرا سروی قمصری (نویسنده) | صنم سیر (نویسنده) | زهرا نرگسی علی پور (نویسنده) | محمد شیخان (نویسنده)

ناشر:
خانه کتاب ایران

درباره کتاب:
کتابشناسی میرزا کوچک جنگلی عنوان کتابی است از محمد شیخان که توسط انتشارات خانه کتاب ایران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب میرزا کوچک خان، یونس بن میرزا بزرگ، ۱۲۹۸ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.