اصول و مبانی فیبر نوری

گروه مولفان:
محمد رضا اسماعیلی (نویسنده) | سعید حلاج صفت (نویسنده) | موسی سلیمانی کیاسری (نویسنده)

ناشر:
دانشیاران ایران

درباره کتاب:
اصول و مبانی فیبر نوری عنوان کتابی است از محمد رضا اسماعیلی که توسط انتشارات دانشیاران ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الیاف نوری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا اسماعیلی، کتاب‌های ارزیابی عملکرد در سازمان های فرهنگی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، زبان فنی و تخصصی برای دانشجویان کامپیوتر(ناقوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
800 تومــان
موضوعات کتاب
الیاف نوری