لغت نامه زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان

مولف:
حسین شارکیان (نویسنده)

ناشر:
آفرنگ شرق

درباره کتاب:
لغت نامه زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان عنوان کتابی است از حسین شارکیان که توسط انتشارات آفرنگ شرق در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین شارکیان، کتاب‌های لغت نامه زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان(آفرنگ شرق)، لغت نامه زبان انگلیسی؛ سال اول دبیرستان(آفرنگ شرق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.