یادداشت های امیدبخش

گروه مولفان:
ستاره جهانتاب (نویسنده) | زهرا جمالی (ویراستار)

ناشر:
همداد

درباره کتاب:
یادداشت های امیدبخش عنوان کتابی است از ستاره جهانتاب که توسط انتشارات همداد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است.