آموزش خط -مجموعه 4 جلدی

مولف:
حجت الله اسدی (نویسنده)

ناشر:
تیموری

درباره کتاب:
آموزش خط -مجموعه 4 جلدی عنوان کتابی است از حجت الله اسدی که توسط انتشارات تیموری در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خط نستعلیق است. از حجت الله اسدی، کتاب‌های منطق الطیر(دبیر)، آموزش خط(تیموری)، آموزش خط(تیموری)، آموزش خط(تیموری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.