هاناآرنت (زندگی یک روایت است)

گروه مولفان:
ژولیا کریستوا (نویسنده) | محمود مقدس (نویسنده)

ناشر:
مهرگان خرد

درباره کتاب:
هاناآرنت (زندگی یک روایت است) عنوان کتابی است از ژولیا کریستوا که توسط انتشارات مهرگان خرد در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژولیا کریستوا، کتاب‌های هانا آرنت: زندگی روایت است(رخ داد نو)، ملت هایی بدون ملی گرایی(شوند)، تن بیگانه(رخ داد نو)، علیه افسردگی ملی(شوند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان