جامعه شناسی احزاب سیاسی (مطالعه ای در مورد گرایشهای الیگارشی در دموکراسیها)

گروه مولفان:
روبرت میشلس (نویسنده) | احمد نقیب زاده (مترجم)

ناشر:
قومس

درباره کتاب:
جامعه شناسی احزاب سیاسی (مطالعه ای در مورد گرایشهای الیگارشی در دموکراسیها) عنوان کتابی است از روبرت میشلس با ترجمه‌ی احمد نقیب زاده که توسط انتشارات قومس در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Zur Sociologie des Parteiwesens = Les partis politiques: Essai sur les tendances oligarchiques des democraties. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان