1621 (خاطرات اسارت سیدحمیدرضا میرمحمدصادقی)[خاطرات جنگ/ 2]

مولف:
سیدحمیدرضا میرمحمد صادقی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
1621 (خاطرات اسارت سیدحمیدرضا میرمحمدصادقی) [خاطرات جنگ/2] عنوان کتابی است از سیدحمیدرضا میرمحمد صادقی که در 304 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.