الاسلام (انجمن صفاخانه اصفهان، مرکز گفتگوی ادیان اسلام و مسیحیت هزار و سیصد و بیست هجری قمری)

مولف:
محمدکاظم نجفی (مصحح)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
الاسلام (انجمن صفاخانه اصفهان، مرکز گفتگوی ادیان اسلام و مسیحیت هزار و سیصد و بیست هجری قمری) کتابی است که توسط انتشارات آرما در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.