ارزشیابی شرکت/ سازمان (تعیین قوت ها و ضعف های درونی)

گروه مولفان:
پر وی ینستر (نویسنده) | دیوید ای هوسی (نویسنده) | حسین رحمان سرشت (مترجم)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
ارزشیابی شرکت/ سازمان (تعیین قوت ها و ضعف های درونی) عنوان کتابی است از پر وی ینستر با ترجمه‌ی حسین رحمان سرشت که در 344 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Company analysis: determining strategic capability، 2001. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی راهبردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.