به سوی یک رنسانس شهری

گروه مولفان:
ریچارد جورج راجرز (نویسنده) | محمدسعید ایزدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
به سوی یک رنسانس شهری عنوان کتابی است از ریچارد جورج راجرز که در 452 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Towards an urban renaissance. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. از ریچارد جورج راجرز، کتاب شهرهای پایدار برای سیاره ای کوچک(کتابکده کسری) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.