حسابداری مالی کاردانی پیوسته حسابداری

مولف:
جمشید اسکندری (نویسنده)

ناشر:
کتاب فرشید

درباره کتاب:
حسابداری مالی کاردانی پیوسته حسابداری عنوان کتابی است از جمشید اسکندری که توسط انتشارات کتاب فرشید در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید اسکندری، کتاب‌های راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 3(کیومرث)، راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 2(کیومرث)، حسابداری صنعتی 1(حفیظ)، حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2(کتاب فرشید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.