مدیریت نوآوری

گروه مولفان:
جوزف تید (نویسنده) | ج. آر بسنت (نویسنده) | کیت پویت (نویسنده) | علیرضا جباری (مترجم) | عباس کحال زاده (مترجم)

ناشر:
مرکز نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
مدیریت نوآوری عنوان کتابی است از جوزف تید با ترجمه‌ی عباس کحال زاده که در 693 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Managing innovation: integrating technological، market and organizational change.. موضوع اصلی این کتاب تحول سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جوزف تید، کتاب‌های مدیریت نوآوری(رسا)، مدیریت نوآوری(رسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان