محاسبات عددی برای علوم و مهندسی

گروه مولفان:
عبدالساده نیسی (نویسنده) | علی ذاکری (نویسنده) | لیدا فرخو (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه علامه طباطبایی

درباره کتاب:
محاسبات عددی برای علوم و مهندسی عنوان کتابی است از عبدالساده نیسی که در 377 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حساب عددی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالساده نیسی، کتاب‌های یاتاقانها و روانکاری(کردگار)، ریاضی عمومی (1)(دانشگاه علامه طباطبایی)، نشت بندها(کردگار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.