مکانیک خاک -جلد 1

گروه مولفان:
کامبیز بهنیا (نویسنده) | امیرمحمد طباطبائی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مکانیک خاک -جلد1 عنوان کتابی است از امیرمحمد طباطبائی که در 457 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خاک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرمحمد طباطبائی، کتاب‌های روسازی راه و فرودگاه(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، روسازی راه(مرکز نشر دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان
موضوعات کتاب
خاک -- مکانیک